Welkom bij de 'groene producten' van Kaal Masten BV. Deze website is speciaal ingericht om duurzaam inkopen van masten te vereenvoudigen, transparanter te maken en te stimuleren. Middels het online registreren van masten stellen wij gemeenten in de gelegenheid om iedere individuele mast per direct klimaatneutraal op te leveren.

Duurzaam staal

Als CO2 neutrale mastenfabrikant staan wij in voor het verduurzamen van onze producten. Dat begint bij de materiaalkeuze. Stalen masten passen volledig binnen een duurzaam inkoopbeleid, omdat het materiaal voor 100% recyclebaar is. In tegenstelling tot een aantal andere metaalsoorten bestaat ongeveer een derde van de wereldstaalproductie uit gerecycleerd schroot. Bij Kaal Masten is 45% van ons aangekochte staal al gemaakt van gerecycled staal! Echter, ook bij een verantwoord product als een stalen mast komen onvermijdelijke CO2 emissies vrij.

In de 'groene weg' die Kaal Masten bewandelt, willen we daarom nog extra stappen zetten in de richting van een duurzame openbare ruimte. Klimaatcompensatie biedt dan de oplossing.

Reductie én klimaatcompensatie

100% duurzaam inkopen in 2015; dat is het streven van veel gemeenten. Kaal Masten deelt en stimuleert deze ambitie. Wij zijn absoluut voorstander van het inperken van de CO2 emissies alvorens te compenseren. Echter, hoeveel je als organisatie ook reduceert, er zal een hoeveelheid CO2-uitstoot overblijven die niet te minderen is. Om deze reden neemt Kaal Masten ook haar verantwoordelijkheid voor de emissies van haar producten; van grondstof tot eindproduct.

Kaal Masten vindt hiervoor de oplossing in klimaatcompensatie: het neutraliseren van het onvermijdelijke CO2 restant door middel van investeringen in schone duurzame energie. Deze projecten zorgen voor een vermindering van dezelfde hoeveelheid CO2 elders in de wereld.

Klimaatneutrale masten

Kaal Masten maakt het mogelijk om stalen masten geheel geneutraliseerd in te kopen. Samen met Climate Neutral Group (CNG) hebben wij een uniek initiatief ontwikkeld: één certificaat waaronder de CO2 compensatie van Kaal-producten is gebundeld. Hierdoor stellen wij u in de gelegenheid om iedere individuele mast per direct CO2 neutraal op te leveren. Vanaf nu hoeft er niet meer voor enkele masten een kostbaar certificaat te worden aangevraagd, maar ontvangt u een bevestiging van compensatie. Hierop staan alle individuele masten vermeld die zijn gecompenseerd.

Voordelen mastencertificering

Concreet biedt onze certificering de volgende voordelen:

Ook voor klimaatcompensatie van grootschalige projecten kunnen wij u helpen. Neem daarvoor contact op met Kaal Masten BV.

© Kaal Masten B.V. 2011 - created by: vanHelvert.nl