Gold Standard keurmerk

Gold Standard is een kwaliteitsstandaard voor compensatieprojecten die voldoen aan de strengste criteria. Het keurmerk is onafhankelijk. Gold Standard projecten reduceren CO2 middels investeringen in schone energie projecten. Kaal Masten B.V. heeft hier bewust voor gekozen. Naast de voordelen voor het klimaat dragen deze projecten bovendien bij aan duurzame ontwikkeling en sociaaleconomische vooruitgang van de lokale bevolking. Daarom worden dergelijke projecten voornamelijk uitgevoerd in ontwikkelingslanden. Projecten voor bosaanplant vallen overigens niet onder het Gold Standard keurmerk.

Ga naar de website van Gold Standard

Aanbevelingen voor Gold Standard

Compensatie door middel van Gold Standard projecten wordt aanbevolen door een groot aantal Non Gouvernementele Organisaties, zoals het Wereld Natuur Fonds. Ook het Ministerie van VROM adviseert deze standaard, omdat het voldoet aan de strenge kwaliteitscriteria. Kaal Masten investeert in het Gold Standard project Changbin Windmolenpark - Taiwan. Uw geregistreerde masten worden met dit project gecompenseerd.

Changbin Windmolenpark, Taiwan

Kaal Masten heeft bewust gekozen voor één van de eerste Gold Standard-projecten in de wereld. Het project omvat twee windmolenparken in Taiwan. 110.000 huishoudens worden door onze investering voorzien van schone energie. De windmolens zijn hard nodig, gezien de ernstige luchtvervuiling waaraan de bevolking in Taiwan wordt blootgesteld. De verontreiniging is daar namelijk drie keer zo hoog als in Europa. Door dit project wordt de luchtkwaliteit verbeterd waardoor risico's op ziekten afnemen. Tevens worden banen voor de lokale bevolking mogelijk gemaakt door investeringen in dit Gold-Standard-project.

Gecontroleerde reductie

CO2-credits vertegenwoordigen een hoeveelheid schone energie die is opgewekt zonder uitstoot van CO2. Eén credit staat voor een onafhankelijk gecontroleerde reductie van 1 ton CO2 in de atmosfeer. Indien Kaal Masten bijvoorbeeld 10 ton CO2 uitstoot, wordt dit gecompenseerd met 10 credits, die zorgen voor een reductie van 10 ton CO2 in de atmosfeer.

De uitgifte en betaling van credits wordt streng gecontroleerd. Elke credit mag slechts één keer worden gebruikt. Om dubbelverkoop van een credit te voorkomen, heeft Kaal Masten haar verdiende CO2 credits geregistreerd in het onafhankelijke Gold Standard register. Ook het project 'Changbin Windmolenpark - Taiwan', waar Kaal Masten in investeert, wordt hier benoemd.

© Kaal Masten B.V. 2011 - created by: vanHelvert.nl